Wat is het?

 

De Competentietraining (CT) is een intensieve gedragstraining voor kinderen en jongeren met beginnende sociale- of gedragsproblemen.

Doel is om inzicht, houding en sociale vaardigheden van kinderen /jongeren te verbeteren, en hun eigen kracht en zelfredzaamheid te vergroten.

We geven de Competentietraining voor de basisschoolleeftijd in drie leeftijdscategorieën: 5-6, 6-9 en 9-12 jaar.  In het voortgezet onderwijs  aan 12-15 en 15-19 jarigen.

Deze preventieve training is bedoeld voor die kinderen die onvoldoende baat hebben bij een klassikaal sociaal-emotioneel programma (leefstijl, kanjertraining, klassikale competentietraining, vreedzame school) of ondersteuning door leerkracht, Intern Begeleider of mentor. In de meeste gevallen kan met deze training een verwijzing naar geïndiceerde (jeugd)zorg  worden voorkomen.  (in regulier en speciaal onderwijs)

Wat is het doel?

Het doel is dat deze kinderen/jongeren (weer) adequaat met dagelijkse situaties leren omgaan en dat zij de kans krijgen hun talenten verder te ontwikkelen. Kinderen leren in deze training specifieke vaardigheden zoals: hoe vraag je iets aan een ander, hoe onderhandel je over welk spel je gaat spelen, hoe ga je om met plagen/pesten, met boosheid of een nare reactie, hoe leer je gevoelens te herkennen en hoe kom je op voor jezelf.  Jongeren trainen met vergelijkbare leerdoelen en onderwerpen, passend bij hun leeftijden.

Hoe werkt het?

De Competentietraining bestaat uit 7 tot 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. De trainingen worden gegeven door twee gecertificeerde trainers op school, vanuit een wijkteam of in een Centrum voor Jeugd & Gezin. De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Oefenen met stevig staan, duidelijk praten en de ander aankijken
  • Oefenen met basisvaardigheden zoals iets vragen, nee zeggen, zeggen dat je ergens last van hebt, reageren op pesten, vragen of je mee mag doen
  • Bewust worden van helpende en niet-helpende gedachten. Stop -denk -doe leren toepassen.
  • Psycho-fysieke oefeningen, o.a. uit het  Rots en Water programma

In de training geven we de kinderen / jongeren inzicht in situaties en bieden we hen gedragsalternatieven. Dit doen we onder meer door rollenspellen, oefeningen en weekopdrachten (bij kinderen: klusjes).

Meest recente berichten