Training Zelfvertrouwen

 

 

Training Zelfvertrouwen  PO en VO  (faalangst ,toetsstress, examenvrees)

Met train-de-trainer traject voor beroepskrachten (on the job)

Zijn er kinderen of tieners in uw klas of op uw school met faalangst of examenvrees? Of kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben bij het geven van een presentatie of het maken van een toets?

De laatste jaren is sprake van een toename van leerlingen met vormen van (situatie specifieke) faalangst en toets- en presentatievrees. Omdat faalangst sterker wordt bij iedere negatieve ervaring en een leerling dan het gevoel kan krijgen dat zij/hij weinig invloed op het resultaat heeft is het belangrijk vroeg te signaleren en deze negatieve trend te stoppen.

Wat is het?

De training Zelfvertrouwen (voorheen Faalangst Reductie Training)  is vooral gericht op spanningsvolle cognitieve situaties in de bovenbouw van het basisonderwijs, en op vergelijkbare situaties met ‘faalangst’ in het voortgezet onderwijs.

De training bestaat uit 6 á 8 bijeenkomsten .

Tijdens de trainingsperiode zijn er drie contactmomenten met ouders: Voorlichting aan het begin, informatie en uitwisseling halverwege, en  bij de  Certificaatuitreiking aan het eind.

De training is gericht op:

 • Leren omgaan met paniek tijdens toetsen en andere stressvolle momenten.
 • Ontwikkelen van alternatieve denkstrategieën
 • Helpende gedachten zoals: Fouten maken mag. De wereld vergaat niet!
 • Ontspanning en concentratie oefeningen
 • Studievaardigheden
 • Vermijdings – en uitstelgedrag: inzicht hierin krijgen en (plan van) aanpak.
 • Een positiever zelfbeeld krijgen, waardoor zelfvertrouwen toeneemt

Groepsgrootte 6 á 8 leerlingen in het basisonderwijs en 6 á 10 in het voortgezet onderwijs

Wat is het doel?

Doel is het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren zodat zij optimale kansen hebben om zich te ontwikkelen. Samen met de leerkracht of schoolmedewerker zorgen we voor een ontspannen en veilige  sfeer waarin door middel van o.a. spel, ontspanningsoefeningen, studievaardigheden en werkvormen uit de gedragstherapie wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Zodat kinderen meer ontspannen in hun vel komen te zitten en zo de gelegenheid krijgen optimaal te presteren.

Hoe werkt het?

 • De Training Zelfvertrouwen duurt in totaal ongeveer 9 weken
 • Een of twee medewerkers vanuit de school worden na een korte starttraining on the job opgeleid door de trainer van CTKD.
 • Eerst wordt een (gevalideerde) SSAT tests afgenomen met die leerlingen waarbij mogelijk sprake is van een vorm van faalangst , toets- of prestatie-stress.
 • Intake gesprek met de (uit de testresultaten naar voren gekomen) deelnemers. Daarin worden met elke deelnemer de persoonlijke leerdoelen vastgesteld

In de training wordt gewerkt met:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Ontspanningsoefeningen
 • Spel- en presentatieoefeningen
 • Rationeel Emotieve Therapie (RET)
 • Helpende gedachten
 • Systematische desensitisatie
 • Wekelijkse opdrachten

De training Zelfvertrouwen is gebaseerd op de theorie en de aanpak m.b.t. faalangst van Ard Nieuwenbroek en andere benaderingen en is door CTKD verder uitgewerkt. Voor de examenklas van het voortgezet onderwijs is er de Examen(vrees)training. De opbouw is vergelijkbaar als voor het primair onderwijs, maar toon en type oefeningen zijn afgestemd op de oudere leeftijdsgroep en de examenperiode.

Effect en resultaat:

Aan het eind van de training worden met ieder kind/ jongere de persoonlijke leerdoelen geëvalueerd en worden de scores bij de effectmeting met de leerling geïnterpreteerd.

Het is in het algemeen niet zo dat faalangstig gedrag geheel verdwijnt. Wel komt uit (bijna) alle evaluaties naar voren dat de leerlingen geleerd hebben er in allerlei opzicht beter mee om te gaan. De leerlingen ontvangen een Certificaat. Na 4 a 6 weken is er een terugkombijeenkomst. Daar kijken we hoe het nu gaat en wordt het geleerde waar nodig opgefrist en bekrachtigd. School en de schooltrainers rapporteren ook na een half jaar dat (bijna) alle deelnemers de geleerde tools en houding nog steeds in hun repertoire hebben en gebruiken.