Opleiding trainers

Opleiding trainers

De beroepskrachten  – leerkrachten, Intern Begeleiders, SMW-ers, Ouder Kind adviseurs (OKA), mentoren, medewerkers van CJG’s en van Wijkteams Jeugdzorg, kindercoaches e.a. – kunnen na certificering  deze erkende effectieve CT  training aan ‘risico-leerlingen’ zelfstandig (in tweetallen) op school, CJG of elders uitvoeren.

De opleiding:

  • voorbereiding m.b.v. trainingsmaterialen.
  • een starttraining; ( 2 a 3 uur)
  • een training ‘on the job’: een ervaren trainer van CTKD bereidt elke trainingsbijeenkomst voor met de aspirant trainers, waarna zij deze samen uitvoeren en nabespreken. De op te leiden trainer(s) nemen actief deel en gaan ook zelf onderdelen uit het trainingsprogramma voorbereiden en uitvoeren.

Resultaten:

  • U bent in staat op korte termijn zelf hulp te bieden aan zorgleerlingen die een CT training nodig hebben.
  • De opgedane kennis is ook toepasbaar met individuele leerlingen.
  • Schooltrainer = vraagbaak in het team.
  • Deze preventieve training heeft een positief effect op het pedagogisch klimaat in uw school.

Eisen aan de op te leiden trainer:

  • Ervaring in het professioneel werken met kinderen;
  • Ervaring/affiniteit met de aanpak van sociale- en  gedragsproblemen en het werken met groepen.

Kwaliteitsonderhoud:

CTKD blijft na afloop van de training (in beperkte mate) betrokken bij kwaliteitsontwikkeling en ondersteuning van de nieuw opgeleide trainers  op het gebied van intervisie, methodiek-vernieuwing en ervaringsuitwisseling. Trainers kunnen bij hun uitvoering een beroep doen op de Vragendesk CTKD

 

Trainingsmateriaal

Draaiboek, werkboek, en overige documenten worden beschikbaar gesteld aan de op te leiden trianers.

Tijdsinvestering voor de op te leiden trainers

De totale tijdsinvestering  bedraagt 40-45 uur en omvat een starttraining, het –mede- voeren van intakegesprekken, voorbereiding, mede-uitvoering en nabespreking van elke bijeenkomst, begeleiding ouderbijeenkomst, tussentijdse contacten met het netwerk van de deelnemers, terugkombijeenkomst,  interpretatie van effectmetingen, evaluatie en nazorg.

Frequentie, duur en beschikbaarheid

Een trainingsperiode duurt acht tot elf weken. Keuze van periode, doelgroep en voorwaarden wordt in overleg vastgesteld. De training is op inkoop beschikbaar.

 

 

Meest recente berichten