kwaliteit en effectiviteit

Competentietraining   –  tekst website NJI

Competentietraining is een groepstraining voor jongens en meisjes in de leeftijden van 6 tot 12 jaar met sociale vaardigheidsproblemen. Het doel van de training is dat kinderen sociaal vaardiger worden, hun identiteit en zelfvertrouwen versterken en hun impulscontrole en zelfredzaamheid vergroten. De training omvat 6 bijeenkomsten met een duur van 1,5 uur, een ouderbijeenkomst en een terugkombijeenkomst.
Oordeel Erkenningscommissie Interventies:   Theoretisch goed onderbouwd

Doel

Het primaire doel van de Competentietraining is om kinderen van 6 tot 12 jaar voldoende sociaal vaardig te maken om adequaat te kunnen functioneren in dagelijkse situaties en in de omgang met leeftijdsgenoten. Belangrijke subdoelen hierbij zijn: de kinderen beschikken over een goede non-verbale communicatie zodat ze in contact met anderen stevig staan, duidelijk praten en de ander aankijken; de kinderen kunnen irrationele gedachten in rationele gedachten omzetten; de kinderen kunnen initiatief nemen in de omgang met anderen en kunnen op een goede manier zeggen dat ze niet leuk vinden wat een ander doet. Daarnaast helpt de interventie ouders aan een groter handelingsrepertoire om het kind te ondersteunen bij het aanleren van de nieuwe sociale vaardigheden.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 12 jaar met sociale vaardigheidstekorten die zich uiten in sociaal inadequaat gedrag, waardoor de relatie met leeftijdsgenoten en soms ook volwassenen problematisch verloopt. Het zijn kinderen voor wie een klassikaal sociaal vaardigheidsprogramma en eventuele extra begeleiding door leerkracht of intern begeleider onvoldoende is, maar een doorverwijzing naar geïndiceerde zorg nog niet nodig is. Daarnaast richt de training zich ook op de omgeving van het kind waarbij het vooral gaat om de ouders van de kinderen.

Aanpak

De Competentietraining bestaat uit 6 tot 7 wekelijkse trainingsbijeenkomsten van 1,5 uur, een ouderbijeenkomst en een terugkombijeenkomst. Voorafgaand aan de training vinden individuele intakegesprekken met kind en ouders plaats en als afsluiting van de training individuele eindgesprekken. Elke bijeenkomst staat in het teken van een sociaal thema, zoals ‘iets aan een ander vragen’ of ‘nee kunnen zeggen’ en bevat cognitieve, psychomotorische en ontspanningsoefeningen, rollenspellen met feedback en huiswerkopdrachten. De cognitieve, psychomotorische en ontspanningsoefeningen kunnen gezien worden als voorwaardelijke oefeningen om de rollenspellen in de training goed te kunnen uitvoeren. Alle oefeningen gezamenlijk zijn erop gericht om het sociaal vaardige gedrag in nieuwe situaties te kunnen toepassen.

Materiaal

Er is een handleiding (draaiboek) voor de trainers waarin alle bijeenkomsten, praktische informatie en keuze-oefeningen beschreven staan. Daarnaast is er een theoretische reader met achtergrondinformatie over de uitgangspunten en gebruikte methodieken in de training. Er zijn werkboeken voor de kinderen (klussenmappen genoemd) met oefeningen en opdrachten. Ook wordt er gebruik gemaakt van petjes en diverse praktische materialen voor het uitvoeren van de oefeningen.

Onderzoek Effectiviteit

Publicatie van het uitgevoerde Nederlandse effectonderzoek wordt in 2012 verwacht.

Ontwikkeld door Competentietrainingen Karel Drexhage CTKD (ontwikkelaar) k.drexhage@casema.nl

In samenwerking met licentiehouder  SO&T– kwaliteit in opvoeden en opgroeien. info@kwaliteitinopvoeden.nl

Erkend door

Erkenningscommissie Interventies. Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie d.d. 09/12/2011    Oordeel: Theoretisch goed onderbouwd

Uitgebreide beschrijving : op website NJI -Databank effectieve jeugdinterventies

Meest recente berichten