Klassikale Competentietraining

•  Klassikale Competentietraining  (basisonderwijs)

Een preventieve basistraining, bedoeld voor de hele klas. In te zetten als sociaal emotioneel programma in de school.

Doelen:  het bevorderen van een veilige en plezierige sfeer in de klas. Kinderen laten oefenen met sociale vaardigheden en samenwerkingsvormen, het oplossen van lastige situaties en hulp vragen als dat nodig is. Bespreken van groepsnormen en waarden en het vaststellen van (gedeelde) groeps-regels (zo gaan we op school en in deze klas met elkaar om).

De training wordt in overleg met school, leerkracht, Intern Begeleider (IB) en indien
aanwezig de school CT trainer afgestemd op de specifieke behoeften van de school,
de leerkracht en (dynamiek van de) klas.
De Klassikale Competentietraining bevat qua visie en werkwijze veel elementen uit CT 6-
12 en de CT Plezierige klas (zie elders)

De training staat niet op zichzelf maar is een werkwijze/ aanspreekvorm die voorrang krijgt op het reguliere lesprogramma. D.w.z. wanneer er een incident plaatsvindt in de klas (b.v onenigheid, ruzie, misverstand, iemands gum afpakken zonder dit te vragen) het incident direct wordt besproken. De leerkrachten signaleren voortdurend of er sociale vaardigheidstekorten voorkomen en spelen hier op in.

Onderdeel van de training is dat de leerkracht(en) door de week in de klas vaardigheden oefenen met de klas. Dat kan zijn naar aanleiding van een situatie of iets dat zich op dat moment voordoet. Daarnaast wordt wekelijks met de klas de klus van die week uit het Klussenboek besproken, met de opdracht aan de kinderen daarmee te gaan oefenen. Dit gebeurt zoveel mogelijk op maat.
Een voorbeeld: Bij de klus “een vraag stellen aan iemand” wordt elk kind gevraagd iets te kiezen dat niet te makkelijk voor haar /hem is, een beetje spannend, iets wat je graag zou willen, iets waar je trots op kunt zijn als het je gelukt is.

De vaardigheden van de leerkrachten om de klussen en ’taal’ van de CT te gebruiken in de eigen klas worden door deelname vergroot. En is voor hen ook na de training toepasbaar.   Zij kunnen daarnaast vraagbaak zijn voor collega’s binnen school.

Voorafgaand aan de training vindt een observatie plaats. De leerkracht, IB, en (indien aanwezig) de school CT trainer assisteren bij de uitvoering van de training. Naar keuze is er voor hen ook een on-the-job opleidingstraject zoals bij de CT training. Bij de evaluatie wordt gekeken wat de school nog nodig heeft om de klassikale CT zelf te kunnen gaan uitvoeren. Met waar nodig ondersteuning van (de Vragendesk van) CTKD

De Klassikale Competentietraining wordt ook aangeboden in het Voortgezet Onderwijs (VO)