Intake, effectmeting en evaluatie

 

Intakegesprek

Eerst is er een intakegesprek  met het kind / de jongere en de ouder(s). Hierin worden met elke deelnemer zijn/haar persoonlijke leerdoelen vastgesteld, in de woorden van het kind. Onderwerpen: leren omgaan met kritiek, ruzie, boosheid en pesten, beter voor jezelf opkomen, weerbaarder worden, (jezelf) presenteren, communiceren, omgaan met leeftijdgenoten en met volwassenen, grenzen stellen, leren nee zeggen, omgaan met verlegenheid, leren onderhandelen, afspraken maken én nakomen.

Met kind /jongere en met ouder wordt een effectmeting ingevuld. Later ook met de leerkracht.

De kinderen /jongeren wordt gevraagd wat ze nu al kunnen en wat ze aan het eind van de training willen hebben bereikt. Zo kunnen ze hun eigen leerproces sturen. Tijdens de training bekijken de trainers steeds met hen wat nog nodig is om hun leerdoelen (helemaal) te halen.

Het actief betrekken van de ouders en school verhoogt de effectiviteit van de training.

Effectmeting en evaluatie

Met behulp van o.a. de effectmeting aan het begin en einde van de training wordt de training geëvalueerd. Wat viel op, welke resultaten zijn behaald, wat heeft nog aandacht of nazorg nodig. De deelnemers krijgen persoonlijk een certificaat uitgereikt in aanwezigheid van hun ouders.

 

Meest recente berichten