Impulsklas

In 2013 is gestart met de introductie van een voor Nederland vernieuwende werkvorm: de Impulsklas voor leerlingen met werkhouding- en gedrags-problemen. Nieuw is actieve deelname van ouders bij de uitvoering. We denken dat de Impulsklas scholen kan helpen bij de invoering van Passend Onderwijs.Eind oktober 2013 is in Leiden in samenwerking met SBO De Vlieger de eerste Impulsklas van Nederland van start gegaan. In januari startte de tweede Impulsklas op KBS Sinte Maerte in Breda. We hebben deze klassen nauwgezet gevolgd en de resultaten bekeken. Beide Impulsklas-pilots waren een groot succes. In het schooljaar 2014-2015 draait  op beide scholen weer een Impulsklas. Nu ook op enkele andere scholen in het land. Ook een Impulsklas voor de leeftijdsgroep 4-6 jarigen is gestart.

Zie ook: www.impulsorganisatieadvies.nl

In de stadsregio Amsterdam is CTKD contactpersoon voor gemeenten, scholen en professionals. Info@ctkd.nl

NB: De Impulsklas is indien wenselijk goed te combineren met de Competentietraining