Diverse CT trainingen

Overzicht van de door CTKD aangeboden CT trainingen

 

•  Competentietraining 6-12 jarigen en 12-19 jarigen  – zie eerdere informatie

 

•  Competentietraining 5-7 jarigen:

Deze training wijkt af van de CT 6-12 jarigen op de volgende punten:

o Kortere bijeenkomsten van 1:15 uur.
o Maximaal zes kinderen
o Gebruik van pictogrammen, tekeningen, korte werk- en spelvormen en energizers. Gebruik van handpoppen en spiegel.

o Voorafgaand aan de training een ouderbijeenkomst. Hierin krijgen ouders informatie en handvatten hoe zij hun kind in zijn leerproces kunnen ondersteunen. Met ruimte voor vragen.

o Bij deze jonge doelgroep is extra betrokkenheid van ouders nodig. Naast de ouderbijeenkomst vindt  twee maal een oudertraining plaats: na de tweede en de vijfde trainingsbijeenkomst. Hierin is aandacht voor opvoedkundige aspecten bij het begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen; omgaan met emoties, positief bekrachtigen, straffen/ belonen en het omgaan met pesten. Met ruimte voor onderwerpen die leven in de oudergroep. Een pedagogisch adviseur (via school , CJG  of van elders) is aanwezig en actief betrokken.

Meest recente berichten